Kryssningsstaden Helsingborg

Varje helsingborgare känner till besöken. Och de flesta har någon gång både sett fartygen ute på sundet och mött besökarna på stan. Helsingborg har blivit en uppskattad kryssningsdestination och det är resultatet av ett långsiktigt och målinriktat arbete.

Kryssare på sundetKryssare i Helsingborgs hamn

Under de senaste 10 åren har Helsingborg aktivt profilerat sig som en ny och annorlunda kryssningsdestination. I USA känner rederierna väl till vår stad och betraktar oss som en ”up and coming” destination, och vi har kommit att bli ett intressant alternativ till de mer traditionella huvudstäderna.

Även europeiska aktörer har fått upp ögonen för oss och flera tyska och brittiska rederier besöker Helsingborg.  Mest uppskattar besökarna stadens historia, vår pittoreska stadskärna, Sofiero med dess kungliga arv och våra vackra naturområden. Våra duktiga guider utgör också en mycket viktig del i Helsingborgs profil. Deras kunskap och personliga stil ger passagerarna en speciell upplevelse att ta med sig på resan.

Samarbete i Östersjöområdet

Helsingborg är med i Cruise Europe, en medlemsorganisation för ca 70 kryssningshamnar i Europa. Inom organisationen finns även ett antal mindre samarbetsgrupper, varav en är Baltic Cruise Ports. Här medverkar 15 städer inom Östersjöområdet och Helsingborg utgör en aktiv part. Baltic Cruise Ports mål och syfte är att gemensamt marknadsföra och lyfta fram den kulturella och historiska mångfald som finns att uppleva i städerna runt Östersjön.

En av de mest intressanta destinationerna

Sea Cloud IIKryssningsbesöken är viktiga för Helsingborg, ur flera perspektiv. De ger oss ökade intäkter från turismen och de ger oss internationella ambassadörer i näringslivet. Därför är målsättningen att Helsingborg i framtiden ska stå ut som en av de mest intressanta kryssningsdestinationerna i norra Europa. Helsingborg skall vara den stad där man kan få en annorlunda och trevlig upplevelse i kontrast till de traditionella dagsbesöken i storstäderna.

Vägen dit går genom fortsatt god marknadsföring och tydlig profilering gentemot kryssningsindustrin. Och att varje anlöp i Helsingborg kännetecknas av ett väl organiserat mottagande och ett fungerande samarbete med samtliga aktörer inom besöksnäringen.