Hamnen – Helsingborgs hjärta

Vi är en containerspecialist. Det är resultatet av ett strategiskt val och ett målmedvetet arbete.  Bakgrunden? Alla tecken inom transportsektorn tyder på att varutransporter med containrar ökar, och kommer att öka ännu mer.

Helsingborgs hamn från ovan 2Terassen Helsingborg

Helsingborgs Hamn är ett nav för sjö-, väg, och järnvägstrafik. Vi spelar en viktig roll för Sveriges näringsliv. Och en avgörande roll för näringslivet i Helsingborg och regionen. Vår verksamhet står i många avseenden för pulsen i staden och regionen, och liknelsen med ett hjärta är ganska rättvisande.

Det är uttalat i vår affärsidé att vi ska främja näringslivet. Som viktigt logistikcentrum ska vi bidra till att företag etablerar sig i regionen, att verksamheter expanderar, att jobbtillfällen skapas, att människor flyttar hit, att bostäder uppförs, att Helsingborg växer och frodas. Därför har vi valt att fokusera på containerhantering. Vi är drygt 230 anställda som alla arbetar för att Hamnen ska vara rätt rustad för framtiden och för att säkra att pulsen fortsätter att slå i Helsingborg.

I dagsläget har vi samarbeten med en lång rad stora företag i regionen. ICA, Zoégas, Procordia och STC GreenFoods är några exempel på företag som är viktiga producenter, arbetsgivare och affärspartners i regionen. Listan kan göras mycket längre och du kan läsa mer om några av dem under våra kundreferenser.