Helsingborgs Hamn är tre

Vi är en hamn till namnet, men är tre inom området – Nordhamnen, Västhamnen och Sydhamnen. Verksamheterna i dem varierar stort, likaså tillgängligheten för allmänheten.

Kran underifrånContainerfartyg Dettifoss