Vår mest öppna hamn – Nordhamnen

Av våra tre hamnar är Nordhamnen den mest tillgängliga, såväl för oss som bor i staden som för alla besökare. Med sitt centrala läge och kontakten med hamnbassängen från Kungstrappan är Nordhamnen direkt förknippad med mångas bild av Helsingborg.  

HH-ferriesNordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal.  Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Det är huvudsakligen svensk-danska Scandlines (inkl. HH-Ferries) som trafikerar leden Helsingborg – Helsingör. De använder sig av lägena vid Knutpunkten och fraktar såväl tyngre fordon som personbilar och passagerare. Mitt emot Knutpunkten, i Gamla Tullhuset, har det danska rederiet Sundbusserne sin terminal för passagerartrafik över sundet.

Vid Sundsterminalen ligger hamnens trafikcentral. Härifrån ges 24-timmars service för fartygstrafiken i de olika hamndelarna.

Nordhamnen används även av Landskrona Stål AB för fartygsreparationer, Sjöfartsverkets lotsverksamhet, Kustbevakningen och Bogser Team Öresund AB.