Fokus på containerhantering

Västhamnen är den nyaste delen av Helsingborgs Hamn. Den invigdes 1985 av Carl XVI Gustav och blev startskottet för containerverksamhet i större skala. Hamndelen har två bassänger, som båda används för containerhantering.

Truck och lastbilVästhamnens två bassänger är 9 respektive 13 meter djupa, med en utanförliggande bassäng med en diameter på 300 meter. Här finns sammanlagt tre ramper för hantering av RoRo-trafik, tre spårbundna containerkranar och två mobila. Västhamnsterminalens totala yta är 190 000 m2 och den sammanlagda kajlängden är 900 meter.

I direkt anslutning till Västhamnens ligger vår kombiterminal. I samband med att den stod klar 2005 öppnade vi också upp för att köra tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Landtransporterna till och från Helsingborgs Hamn sker i stor utsträckning med lastbilar, men även via järnväg. Och här ser vi en utvecklingspotential och vårt mål är att öka antalet tågpendlar. Med rätt partners på logistiksidan och inom industrin kan vi inte bara öka godsflödet. Vi kan dessutom göra det med större hänsyn till miljön.

Ett exempel: Om 35 lastbilar, som vardera tar en container och drar 2 liter diesel per mil, kör sträckan Helsingborg – Stockholm, kan vi i runda tal räkna med att det går åt ca 3500 liter diesel. Samma mängd gods hade kunnat transporteras med en tågpendel! Elektrifierat och avsevärt miljövänligare.

Västhamnen har också en separat kaj för hantering och lagring av träfiberpellets som transporteras på band direkt till Öresundskraft.