Vad säger kunderna om oss?

Vi har många olika kunder som anlitar oss av många olika skäl.  Här berättar vi lite kortfattat om hur några av dem ser på oss som samarbetspartner och leverantör. Kanske finns där referenspunkter mellan dem och deras behov och ditt företag.