Låga fraktkostnader är en konkurrensfördel.

Tidigt varje vardagsmorgon rullar ett tåg från Västerbotten in i Helsingborg. Det kommer med koppar till Elektrokoppar och lasten förädlas senare vidare till produkter som är helt nödvändiga för att vi ska få elektricitet i våra hem och städer. Förändringar i branschen innebär att Elektrokoppar räknar med att kraftigt öka exporten från hamnen i Helsingborg.

Det är ett av Helsingborgs mest anrika företag som tågen anländer till. Redan när det 1953 blev ett självständigt företag hade det drygt 150 års historia. 1799 etablerades nämligen ett gjuteri i centrala staden som ett systerföretag till det som i dag är Höganäs AB.

Dagens Elektrokoppar är både ett företag i sig och en företagsgrupp. I gruppen som ägs av Industri Kapital ingår förutom AB Elektrokoppar också Dahréntråd, EKS Isodraht (Tyskland) samt EKS Slaska (Polen). För vissa produkter har gruppen en marknadsandel i Europa på över 10 procent. Helsingborg och dess 120 anställda är centrum för behandlingen av den rena kopparn. Av de 170 000 ton koppar som gruppen köper varje år går 140 000 ton till Helsingborg.

Det mesta valsas i vårt kopparvalsverk där vi tillverkar kopparvalstråd i olika dimensioner, säger Astor Brorsson som är marknadschef för Elektrokoppar.

Kopparvalstråden går vidare till lacktrådstillverkare och kabelverk i norra Europa. Men en viss del förädlas direkt i Helsingborg och blir t.ex. kopparprofiler till sjökablar.

Priset på koppar har stigit kraftigt de senaste åren. 2003 kostade ett kilo koppar 14 kronor. I dag är priset 55 kronor per kilo. För Elektrokoppar har det inte inneburit några betydande lönsamhetsproblem eftersom prishöjningar kan tas ut av efterföljande led. Men låga fraktkostnader är ändå en avgörande konkurrensfaktor.

– Vi transporterar framförallt våra produkter med järnväg och lastbil. Men drygt 5 000 ton går till England med containrar på fartyg och på grund av att ett konkurrerande valsverk i England förmodas lägga ner så är vår förhoppning är att öka det till mellan 20 000 och 30 000 ton, säger Astor Brorsson.