Lyckad inledning för pellets i container

Numera kommer också bränslepellets till Helsingborg i container, som ett komplement till den vanliga bulktrafiken. Nordic Bulkers är operatör och upplägget förvånade dem till en början.

– Det handlar ju om gods som brukar gå i båtlaster om 30 000 ton men nu kommer i containrar med 28 ton. Men som fraktpriserna utvecklats kan det löna sig och inledningsvis har det gått helt enligt planerna, säger Jan Lindroth som är Senior Adviser på Nordic Bulkers.

Det nystartade upplägget är begränsat till mellan 20 och 40 containrar i veckan. Dessa går från Nordamerika till kontinenten och sen vidare med feederfartyg till Helsingborg och Öresundskrafts anläggning.

– Det utgår egentligen från en obalans i trafiken. Containrar har en tendens att samlas ojämnt i världen och när de behövs i andra delar tvingas de gå tomma. Kan man i stället fylla dem något, som i detta fall bränslepellets, är det utmärkt. Uppenbarligen blir det billigare än de dyra bulkbåtar som går. Ingen är gladare än vi, säger Jan Lindroth.

Ledande containertransportör

Glädjen beror förstås på att Nordic Bulkers är containeroperatör. De ägs av Bertschi Group, ett schweiziskt familjeägt bolag som är en av Europas största containertransportörer. De har bland annat 15 egna containerterminaler i de 20 europeiska länder som Bertschi Group verkar i.

I Sverige är Nordic Bulkers petrokemiska affärsområde störst. Det är mycket stora volymer plastgranulat som skeppas, bland annat in till Helsingborg. Företaget har också en verksamhet med terminaler.

Jan Lindroth är ansvarig för det tredje affärsområdet, Industrial. Det hanterar allt som inte är petrokemi. Det handlar till exempel om insatsvaror till bygg- och stålindustrierna samt livsmedelindustrin. Genom Helsingborg går fruktjuicer till den skånska livsmedelsindustrin, olika cementsorter, stärkelse till pappersbruk och en hel del andra godsslag. Sedan början av 2008 kan alltså bränslepellets läggas till denna lista.

– Det är ett bra samarbete mellan vår personal och stuvarna i hamnen. Innan 40-fotscontainrarna kan tippas måste den så kallade ”bulkheaden” rivas ut. Väven och träreglarna som håller tillbaka bulkprodukten när dörrarna öppnas ska bort. Väven skärs upp och reglarna sågas av. Sen ska containern också borstas ur så det är lite arbete med den, säger Jan Lindroth.

Hanteringen började på prov. En av de återkommande stormarna stoppade vid ett tillfälle arbetet men i övrigt har det enligt Lindroth fungerat väl.

Bulk i container mer kontrollerad form

Hur länge trafiken med bränslepellets i container är lönsam beror givetvis på hur fraktpriserna för bulkfartyg utvecklas. Men att detta är ytterligare ett litet exempel på den tilltagande containeriseringen står klart.

– För fler och fler av de små godsslagen är det svårt att få tag på bulkfartyg. Ingen vill hantera de bulkslagen. Många hamnar har också allt svårare att hitta lösningar för bulkvaror som kommer. Bulk kan damma och föra med sig olägenheter, men inte så länge det är i containern och stannar där. Sen kan man göra konverteringen till exempelvis bulkbil under mer kontrollerade former.

En av de stora satsningarna i Helsingborgs hamn de senaste åren har varit Combiterminalen. Jan Lindroth betonar också han betydelsen av järnvägstransporter när godset ska vidare från hamnarna.

– Med den utveckling som varit måste man försöka få iväg sina volymer med järnväg. Det är bara att se hur situationen i Tyskland är. Trafikinfarkt överallt. Tyvärr är även tågen fulla där och det förekommer också i Sverige. Det händer att både containerfartyg och tåg är fullastade och att det blir nödvändigt med en godsprioritering. Vi ser tydligt hur det måste bli någon form av samspel mellan olika operatörer, säger Jan Lindroth, Nordic Bulkers.