Fruktjätte, färjemästare och containerspecialist

Helsingborgs Hamn är mångfacetterad. Vi är en knutpunkt för Sveriges näringsliv som erbjuder alla aktörer i logistikbranschen en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Vi är också Nordens största frukthamn och något av världsmästare i färjetrafik. Men du kanske känner oss bäst som en specialist på containerhantering – den verksamhet vi sedan flera år fokuserar mest på.

Staplade containrar distansclementiner