Helsingborgs Hamn – affärsidé & vision

Affärsidé
Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik och som ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum leverera bäst nytta för varje enskild kund och näringslivet som helhet.

Vision
År 2030 är vi Sveriges mest effektiva och lönsamma hamn med branschens nöjdaste kunder och medarbetare. Det kallar vi för Nordens modernaste hamn.

Containrar mot blå himmelFärja för

 

Helsingborgs Hamn har ett unikt geografiskt läge vid en av världens mest trafikerade sjöfartsleder. Vi har direkt anknytning till ett omfattande järnvägsnät och två av de viktigaste Europavägarna i Sverige. Med service som honnörsord erbjuder vi våra kunder säkra och kostnadseffektiva lösningar för godstransporter – via ett välsmort nav för sjö-, väg, och järnvägstrafik, till och från världens alla hörn.