Helsingborgs Hamn – Containerspecialisten

Varje år hanterar vi ungefär 350 000 TEUs. Det gör oss till Sveriges näst största containerhamn. Men vi vill och kan mer.

Staplade containrar närbildContainer i kran

Sedan Västhamnen stod klar har vi siktat in oss att bli bäst på containerhantering. Allt pekar på att sjötransporterna kommer fortsätta öka och att det är enhetstrafiken som kommer att öka mest. Redan idag hanterar vi ca 220 000 TEU via sjö och ca 75 000 TEU via land. Med rätt partners och kunder kan vi använda vår kombiterminal i ännu större omfattning. Det finns även långsiktiga och förankrade planer på att bygga ut hamnen för utökad containerhantering.