Vår främsta tjänst är service

Snabb och säker stuffing och stripping, högteknologisk maskinpark och kommunikation, säkerhet, samordning av olika transportslag, magasinering, lagerhållning och smarta it-lösningar.  Allt det erbjuder vi dig som kund hos oss. Men viktigast av allt – vi erbjuder dig kompetenta och serviceorienterade människor. 

Reception Helsingborgs hamnTruck insida

Mycket i vår verksamhet handlar om maskiner. Så måste det vara för att vi ska kunna garantera den effektivitet som våra kunder idag förväntar sig. Men bakom eller i maskinen sitter en människa. Och det är han eller hon som avgör hur effektivt jobbet kan eller ska göras. Så på sista raden handlar det om inställning och attityd – till jobbet, till teamet, till kunden.

Inget är så motiverande som en stark övertygelse. Lika viktigt är en stabil värdegrund för framgångsrika företag. Utan ett tydligt förhållningssätt kring hur man ska agera internt och externt riskerar företag att gå i olika riktningar. Därför har ledning och hamnens medarbetare tagit fram en gemensam värdegrund som vilar på fyra viktiga ord: Ärlig – Utvecklande – Ansvarsfull och Vänlig. Värdeord som är enkla men innehållsrika och rättesnöret för medarbetarna är i stort och smått.

Vi är en styrka på cirka 230 män och kvinnor som sätter vår yrkeskunskap högt och har ambition att få visa den. Vi strävar efter att ge dig så bra service vi bara kan. Och tolkar vi våra kundundersökningar rätt så är vi bra på det.

Varje minut vid kaj är en kostnad för ett rederi. Det är vi medvetna om. Godset ska vidare så snabbt som möjligt. Med effektiv intern logistik, få lyft och effektiva interntransporter ser vi till att så sker. Vi är snabba och vet när och var vi ska resursoptimera.

Som internationell knutpunkt för land- och sjöledes trafik, erbjuder vi dig transportvägar till en mängd destinationer. Genom oss kan du komma i kontakt med tågoperatörer och agenter och mäklare för olika linjer.

Naturligtvis erbjuder vi dig möjligheten att hela tiden ha koll på ditt gods – var det befinner sig och om tidsramarna hålls. I Helsingborgs Hamn använder vi oss av PORTit, ett system som ger både oss och våra kunder möjlighet att följa godstrafik i realtid. Genom trådlös kommunikation mellan truckar, handterminaler, tallymän och hamnens centrala IT-system överförs containerinformationen i samma ögonblick som det sker en fysisk förflyttning. Informationen publiceras samtidigt på webben, där du som kund med behörighet kan följa och spåra dina containrar.