Stuveriet är alltid på jobbet – dygnet runt

Bilden av hur arbetet i en hamn går till är ofta lite romantiserad. Många tänker sig hamnsjåare som för hand lastar av säckar och kollin från båtarna vid kaj. Den bilden var kanske riktig för 50 år sedan. Nu ser stuveriets arbete helt annorlunda ut.

KranKran lossning

Till att börja med så har tekniken gjort ett stort intåg. Verksamheten är kraftigt teknifierad, motoriserad och datoriserad. Och det mesta av godset som ska transporteras är förpackat i containrar. Stuveriet är den avdelning av på Helsingborgs Hamn som tar emot allt gods, lossar och lastar och hanterar det inom hamnområdet. Avdelningen den i särklass tätast bemannande och består av flera olika avdelningar som dagligen samverkar i ett komplext system – Gaten, Planeringen, Stuvarna och Magasinen.

I Gaten tar man dagligen emot runt 500 lastbilar och över 800 containrar. Det är här all verksamhet strålar samman. Här blir tåg, lastbilar och fartyg registrerade och här görs båtplaner. Gaten planerar utplacering av containrar på området, utlastning på järnväg och förtullning. En stor del av verksamheten i Gaten är elektronisk. När lastbilar, tåg och fartyg har blivit registrerade läggs informationen ut på truckdatorerna genom ett containermeddelande. Det ger truckförarna information om var containern skall placeras och hämtas och när.

På Planeringen fungerar man som länken mellan kunderna och Stuveriet. Mycket kan planeras veckor eller månader i förväg, men ibland får man ta situationen som den kommer och lösa saker i stunden. Planeringen har alltid en nära dialog med kunderna och när det kör ihop sig kan man t ex be rederierna att vända runt fartygen, ta en annan hamn först och sedan anlöpa Helsingborgs Hamn när trycket har lättat. Det brukar lösa sig så att båda parter blir nöjda. Det krävs också att man har bra kontakt med stuveripersonalen och känsla för hur mycket man kan begära av dem i form av övertid och belastning.

LossningStuvarna i sin tur jobbar i olika skift, eftersom Hamnen är igång dygnet runt. Här måste var och en veta vad man ska göra och när. Vid lossning av ett containerfartyg krävs ett välregisserat samspel. Ombord på fartyget finns en man med radio, en man som tar loss så kallade twistlocks, en typ av anordning som håller ihop containrarna på fartyget, där truckförare och dragbilsförare i sin tur kör dem till de platser de blivit anvisade via datorsystemet. Arbetet ska fort och smidigt, men får aldrig ske på bekostnad av säkerheten. När lossningen är klar ska i regel samma fartyg lastas med nya containrar. Bemanningen i arbetslaget är då ungefär densamma, men arbetsordningen den motsatta.

Hamnen har också stuveriarbetare vid färjeterminalerna, där de ansvarar för att motortrafiken av och på färjorna fungerar säkert och snabbt. Även Bulkhamen, som ägs och drivs av Kemira, bemannas med stuveriarbetare från Helsingborgs hamn.

I Magasinen hanteras och lagerhålls stora mängder varor för kunders räkning. Det handlar bl a om papper, golv och metaller, men också om frukt, grönt och livsmedel. Det är magasinsföreståndarna som har det övergripande ansvaret och kontakten med kunderna. Till sin hjälp har de stuveriarbetare som kör godset med truck till rätt plats.

För att Stuveriet ska fungera optimalt har de dagligen när kontakt med bl a Trafikavdelningen och deras hamnstyrmän, Serviceavdelningen och verkstäderna samt Tekniska avdelningen.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»