Hamnen bygger på ett stort teamwork

Hamnen arbetar som ett stort lag. Vi är individer som måste samspela, stationerade på avdelningar som måste samplanera, olika yrkesgrupper som måste förstå och respektera varandras roller och uppgifter.  Och det på en spelplan som är gigantisk. 

Truck insidaHamnarbetare

Om ledning och styrelse drar upp riktlinjerna för hur verksamheten ska drivas de kommande åren, så är det marknads– och försäljningsavdelningen som ska formulera detta till erbjudanden till kunderna. Det är sin tur stuveriet som ska se till att det konkreta arbetet med lossning och lastning för kundernas räkning sker i tid och enligt avtal. Men det är ett arbete de inte gör utan hjälp från tekniska avdelningen. Och de som håller ett övergripande öga på allt är SMAK, administrationen och personalavdelningen.

Om du tycker att det här låter som ett ganska självklart upplägg, som vilket företag som helst, så lägg till själva hamnområdet. Hamnens yta består av ett landområde på 818 049 kvm och ett vattenområde på 673 600 kvm. Den totala kajlängden är 3 430 meter. Det är med andra ord inte bara att gå till kollegan man vill prata med, knacka på dörrposten och sedan småsnacka lite. Det krävs en omfattande planering, erfarenhet och att varje enskild medarbetare kan sitt jobb och att varje enskilt arbetsmoment ”kuggar” i med nästa.

Det här gör vi bra i Hamnen. Vi vet genom löpande kundundersökningar att våra kunder är nöjda med de tjänster och service vi ger dem. Vi är effektiva – ökade antalet hanterade godsenheter med 28 % från 2010 till 2011. Och i skrivande stund ser det bra ut för 2013.

Vi berömmer inte någon särskild avdelning och inte någon särskild person. Men vi berömmer gärna Team Hamnen – vi drygt 230 medarbetare som ser till att hålla maskineriet vid liv och stå till våra kunders förfogande. Dygnet runt, året runt.

Under rubrikerna till vänster kan du bekanta dig mer med våra olika avdelningar och se vilken roll de har i Hamnen.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»